Türkiye’de Kimya ve Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Kimya Endüstrisi’nin Durumu

Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu tarafından 23 Şubat 2008 Cumartesi tarihinde saat 09:45-16:30da İstanbul’da Feyziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Kampüsü’nde “Türkiye’de Kimya ve Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Kimya Sanayinin Durumu” konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta, çeşitli üniversitelerden ve sektörlerden konuşmacı olarak katılan akademisyen ve sanayicilerimiz tarafından Türkiye’deki Kimya ve Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Kimya Sanayinin Durumu hakkında bilgi verilmiş, konferansın sonunda bir panel düzenlenmiştir. Konferansa dinleyici olarak çeşitli üniversitelerden öğrenciler ve öğretmenler katılmışlardır. Konferansa konuşmacı olarak “Kimya Mühendisliği Eğitiminde Evreler ve Geleceğe Bakış” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Prof. Dr. Timur Doğu’ya (ODTÜ); “Eğitim ve Öğretim Bütünlüğünün Önemi ve Bunun Genç Kimyacıların Gelişimi ve Başarıları Üzerindeki Etkileri” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Prof. Dr. Turan Ünak’a (Ege Üniversitesi);  “Türkiye’de Kimya Sanayi” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Timur Erk’e (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı); “Kimya-Kimya Mühendisliği ve Eczacılık Bilimlerinden Doğan Yeni Bir Meslek: İlaç Mühendisliği” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Ünsal Hekiman’a (Pharmavision Yönetim Kurulu Başkanı);  “Dünyada ve Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarının Dünü Bugünü ve Yarını” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Doç.Dr.Mustafa Sözbilir’e (Atatürk Üniversitesi), “Kimya Sanayinin İnsanlara Faydaları” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Mustafa Bağan’a (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri); “Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Yeri” başlıklı sunumuyla katılan Sn.Doç. Dr. Mustafa Türker’e (Pakmaya Üretim Müdürü); “Nanoilaçlar” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Yrd. Doç. Dr. Rana Sanyal’a (Boğaziçi Üniversitesi) ve dinleyici olarak katılan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.