Bilimsel Dergilerimiz için Takım Arkadaşları Arıyoruz

Türkiye Kimya Derneği Bilimsel Dergiler Yayın Sorumlusu Sayın Barbaros AKKURT ‘un duyurusunu sizlerle paylaşıyoruz;

 

Değerli üyelerimiz, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz,
 
2014 yılında büyük bir heyecan ile kurduğumuz JOTCSA (Journal of theTurkish Chemical Society, Section A: Chemistry) dergisi epeyce başarılı oldu. JOTCSA dergimiz her geçen gün bilinirliğini arttırmakta, Doçentlik kriterleri için aranmakta olan özellik olan TR_Dizin‘de taranan dergiler sınıfında yer almıştır. Dergimiz için önümüzdeki hedef “SCI“de taranan dergiler sınıfına geçmesidir. Bununla paralel olarak da Derneğimizin dolayısıyla camiamızın sahibi olduğu dergimizin yoğunlaşan iş yükünün de siz gönüllü meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz arasında paylaşılması istenmektedir.
Büyük yayın evlerinin ve Devlet destekli kurumların yayınladığı dergilerin sahip olduğu imkanlara maalesef sahip değiliz. Bu nedenle işbirliğiniz, Dergimiz için çok önemli ve değerlidir. Bu bağlamda aşağıdaki işleri yapabilecek gönüllülerin mümkünse “jotcsa@turchemsoc.org” adresine e-posta ile başvurmalarını beklemekteyiz.
 
1) İngilizcesi iyi olan ve yayınları okuyarak düzeltme yapabilecekler. Copyediting denilen süreci yürütebilecek arkadaşlar. (Yayın ilk kez elimize ulaştığında ve yayın kabul edildiğinde iki kere yapılmaktadır.)
2) Layout editing (mizanpaj): Microsoft Word kullanarak makalenin mizanpajı yapılmaktadır. Bu iş için Microsoft Word kullanmış ve bazı basit şeyleri öğrendikten sonra yapabilecek durumda olan arkadaşlar,
3) Lisansüstü eğitimli, indekslere müracaat edip yazışmaları yapacakbir meslektaşımız. (Bu görevi üstlenen arkadaşımız benzer dergilerin hangi indeksleri almış olduğuna bakarak yönünü çizecektir.)
 
Gönüllülerimizin belirlenmesinin ardından, görev paylaşımı ve iş tanımını yapmak üzere Türkiye Kimya Derneği merkezinde toplantıya davet edilecektir.
 
Destekleriniz ve ilginiz için şimdiden teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.
 
Dr. Barbaros AKKURT
Türkiye Kimya Derneği
Bilimsel Dergiler Yayın Sorumlusu