İNOVASYON

Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu tarafından 26 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 13:00 – 17:00’de İstanbul’da Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Nişantaşı Kampüsü’nde çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve çeşitli sektörlerden sanayicilerin konuşmacı olarak katıldığı “İnovasyon ” başlıklı bir konferans gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen bu konferansla, iş yaşamında öneme sahip inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, inovatif düşünce yeteneğinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu konferansa konuşmacı olarak  “Buluşlar, Patent ve Kimya Sanayi Örnekleri” ve ‘‘ Bor Patentleri ve Türkiye’nin Durumu’’ başlıklı sunumlarıyla katılan Sn. Kaan Dericioğlu (Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.)’na; “İnovasyon ve Ulusal İnovasyon Girişimi” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Selçuk Karaata (Sabancı Üniversitesi-REF)’ya; ‘‘İnovasyon ve Stratejik Yönetimi’’ başlıklı sunumuyla katılan Sn. Doç. Dr. Aykur Berber (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi)’e; “Beko ve İnovasyon Uygulamaları” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Fatih Ünal (Beko Elektronik A.Ş.)’a ve dinleyici olarak katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

Nükleer Gücün Gelişim Öyküsü

“Nükleer Gücün Gelişim Öyküsü” başlıklı konferans, 12 Mart 2008 Çarşamba günü gerçekleşmiştir. Konferansımıza katılmış konuşmacımız TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras’a ve bütün dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Türkiye’de Kimya ve Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Kimya Endüstrisi’nin Durumu

Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu tarafından 23 Şubat 2008 Cumartesi tarihinde saat 09:45-16:30da İstanbul’da Feyziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Kampüsü’nde “Türkiye’de Kimya ve Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Kimya Sanayinin Durumu” konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta, çeşitli üniversitelerden ve sektörlerden konuşmacı olarak katılan akademisyen ve sanayicilerimiz tarafından Türkiye’deki Kimya ve Kimya Mühendisliği Eğitimi ve Kimya Sanayinin Durumu hakkında bilgi verilmiş, konferansın sonunda bir panel düzenlenmiştir. Konferansa dinleyici olarak çeşitli üniversitelerden öğrenciler ve öğretmenler katılmışlardır. Konferansa konuşmacı olarak “Kimya Mühendisliği Eğitiminde Evreler ve Geleceğe Bakış” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Prof. Dr. Timur Doğu’ya (ODTÜ); “Eğitim ve Öğretim Bütünlüğünün Önemi ve Bunun Genç Kimyacıların Gelişimi ve Başarıları Üzerindeki Etkileri” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Prof. Dr. Turan Ünak’a (Ege Üniversitesi);  “Türkiye’de Kimya Sanayi” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Timur Erk’e (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı); “Kimya-Kimya Mühendisliği ve Eczacılık Bilimlerinden Doğan Yeni Bir Meslek: İlaç Mühendisliği” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Ünsal Hekiman’a (Pharmavision Yönetim Kurulu Başkanı);  “Dünyada ve Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarının Dünü Bugünü ve Yarını” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Doç.Dr.Mustafa Sözbilir’e (Atatürk Üniversitesi), “Kimya Sanayinin İnsanlara Faydaları” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Mustafa Bağan’a (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri); “Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Yeri” başlıklı sunumuyla katılan Sn.Doç. Dr. Mustafa Türker’e (Pakmaya Üretim Müdürü); “Nanoilaçlar” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Yrd. Doç. Dr. Rana Sanyal’a (Boğaziçi Üniversitesi) ve dinleyici olarak katılan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

PharmaVision Teknik Gezi

13 Aralık 2007 Perşembe günü İstanbul Topkapı’daki Pharma Vision İlaç Fabrikası’na teknik gezi yapılmıştır. Fabrikanın saha ve imalat bölümleri Sn. Neşe Eriş ve Sn. Mete İmer tarafından gezdirilmiş ve bilgi verilmiştir. En başta fabrikanın gezilmesine imkan veren Genel Md. Sn. Ünsal Hekimhan’a, ardından Sn. Neşe Eriş, Sn. Mete İmer ve diğer fabrika çalışanlarına emek ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yönetim Sistemleri Eğitim Semineri

10 Kasım 2007 Cumartesi günü saat 10:00′da Türkiye Kimya Derneği (İstanbul)’nde, Yönetim Sistemleri (ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi konusunda uzman Sn. İlhan KAVŞAT tarafından “Yönetim Sistemleri” konulu bir seminer verilmiştir. Katılımcılara sertifikaları dağıtılmıştır. Sayın İlhan KAVŞAT’a ve seminere katılan tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz.