Misyon & Vizyon

Misyon

Türkiye Kimya Derneği çatısı altında, genç kimyacıların bir araya geldiği bir platformun oluşturulmasıyla, kimya biliminde faaliyet göstermektir.
Vizyon

* Kimya bilimine ve eğitimine katkıda bulunmak,
* Türkiye’de kimya alanında, genç kimyacılar arasında iş birliğini, mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla, konferanslar, seminerler, bilimsel tebliğ toplantıları düzenlemek, çocuklara kimyanın sevdirilmesi amacıyla çeşitli programlar düzenlemek.
* Kimya sanayicileriyle bağlantı kurulmasını sağlamak,
* Mesleğin geleceği ve sorunları, kimya alanındaki mezunların ve öğrencilerin sorunları konusunda çalışmalarda bulunmak,