Kuruluş

KURULUŞ
Türkiye Kimya Derneği çatısı altında, kimya biliminde faaliyet göstermek için genç kimyacıların bir arada toplanacağı Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu 19 Mayıs 2007 günü yapılan genel kurul toplantısıyla kurulmuştur.

Yapılan genel kurul toplantısında, Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu’nun amacı, vizyonu, misyonu hakkında bilgi verilmiş, uygulanacak Platform Tüzüğü hakkında kararlar alınıp bir taslak tüzük hazırlanmış ve kabul edilmiştir.