Hakkımızda

Türkiye Kimya Derneği, 2007 yılında Avrupa’daki Kimya Dernekleri (EuCheMS; European Association for Chemical and Molecular Sciences)’nin oluşturduğu “GENÇ KİMYACILAR PLATFORMU” nun Berlin’de yapılan toplantısına iki temsilci ile katılmıştır. Dernek temsilcilerimiz bu platformun kuruluş yönetmeliğinin hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır

Toplantıdaki ülkelerin; 35 yaş altındaki kimyacıların bilimsel ve kültürel alışveriş ile birlikte değişik ülkelerde staj yeri, meslek geleceği ve sorunları, meslek içi eğitime katkı, kimya öğretmenliği, kimya ve kimya mühendisliği öğrencilerinin sorunları gibi konularda çalışmalar yapan Genç Kimyacılar Platformlarının olduğu görülmüştür
Benzer çalışmaların ülkemizde de yapılması ve Avrupa’daki kimyacılarla entegrasyon için derneğimiz tarafından; 19 Mayıs 2007 tarihinde bir “GENÇ KİMYACILAR PLATFORMU” kurulmuştur.

Belirtilen konularda faaliyet göstermek isteyen 35 yaş altındaki kimya, kimya mühendisliği ve kimya öğretmenliği bölümlerinin önlisans ve lisans öğrencilerinin veya mezunlarının genckimyacilarplatformu@gmail.com adresine mail göndererek veya dernek merkezimize gelerek başvurmaları rica olunur.