29 Kasım tarihli Sayın Serkan ÜNAL Konferansı Hk.

Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu olarak kasım ayındaki son etkinliğimizi Sabancı Üniversitesi’nden Sayın Serkan ÜNAL’ın “Polimerlerin ve Nanomalzemelerin Endüstriyel Uygulamalarında Kimyasal Sentez ve Karakterizasyon Yaklaşımları” konulu konferansı ile 29 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de Türkiye Kimya Derneği’nin Istanbul Harbiye’deki genel merkezinde gerçekleştiriyoruz.
Etkinliğimiz
ücretsiz ve sertifikalı olup, katılım kontenjan ile sınırlıdır.


Katılım i
çin genckimyacilarplatformu@gmail.com adresine isim ve iletişim bilgileri içeren bir mail gönderilmesi yeterlidir.
Ilginize te
şekkür ederiz

serkanunal

22 Kasım tarihli Sayın Dr. Selçuk ALTINSAÇLI Konferansı Hk.

Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu olarak Kasım ayındaki ikinci etkinliğimizi 22 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de Türkiye Kimya Derneği genel merkezinde gerçekleştiriyoruz.
Konuşmacımız Sayın Dr. Selçuk ALTINSAÇLI, “Türkiye’de Çevrenin ve Sulak Alanların Biyolojik Önemi” konulu bir konferans verecektir.
Etkinliğimiz ücretsiz ve sertifikalı olup, katılım kontenjan ile sınırlıdır. Ilgililerin katılım için genckimyacilarplatformu@gmail.com adresine isim ve iletişim bilgilerini içeren bir mail göndermeleri yeterlidir.

selcukaltinsacli