2011 Uluslararası Kimya Yılı Etkinliği

Derneğimiz ve Platformumuz 2011 yılının Uluslararası Kimya Yılı olması sebebiyle 01 Şubat 2011 Salı günü Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Barbaros Salonu’nda bir toplantı düzenlemiştir. Derneğimiz, Platformumuz ve IUPAC’ın (International Union of Pure and Applied Chemistry / Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) düzenleyeceği etkinliklerin de tanıtıldığı toplantıda, Derneğimiz Başkanı Sayın Erkan Baykut ve Genel Sekreteri Sayın Mehmet Mahramanlıoğlu da bir konuşma yapmışlardır. Ayrıca İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, IUPAC İdari Direktörü Sayın Dr. Terry Renner ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Timur Erk değerli sunumları ile katkı yapmışlardır. 
 
Bu önemli toplantıya katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

 
ETKİNLİK PROGRAMI

13.00- AÇILIŞ KONUŞMASI
M. Erkan BAYKUT
Türkiye Kimya Derneği (TKD) Başkanı
 
13.10- Türkiye Kimya Derneği ve 2011 Kimya Yılı Etkinlikleri
Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU
Türkiye Kimya Derneği (TKD) Genel Sekreteri
 
13.20- Türkiye’de Modern Kimya Eğitiminin Başlaması ve Gelişmesinin İlk Safhaları
Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri
 
14.20- ARA
 
14.45- IUPAC Tarihi ve Dünyada 2011 Uluslararası Kimya Yılı Etkinleri
Dr. Terry A. RENNER
Executive Director of IUPAC
 
15.45- Ülkemizde Kimya Sanayisinin Dünü Bugünü
Timur ERK
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı