İNOVASYON

Türkiye Kimya Derneği Genç Kimyacılar Platformu tarafından 26 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 13:00 – 17:00’de İstanbul’da Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Nişantaşı Kampüsü’nde çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve çeşitli sektörlerden sanayicilerin konuşmacı olarak katıldığı “İnovasyon ” başlıklı bir konferans gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen bu konferansla, iş yaşamında öneme sahip inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, inovatif düşünce yeteneğinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu konferansa konuşmacı olarak  “Buluşlar, Patent ve Kimya Sanayi Örnekleri” ve ‘‘ Bor Patentleri ve Türkiye’nin Durumu’’ başlıklı sunumlarıyla katılan Sn. Kaan Dericioğlu (Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.)’na; “İnovasyon ve Ulusal İnovasyon Girişimi” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Selçuk Karaata (Sabancı Üniversitesi-REF)’ya; ‘‘İnovasyon ve Stratejik Yönetimi’’ başlıklı sunumuyla katılan Sn. Doç. Dr. Aykur Berber (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi)’e; “Beko ve İnovasyon Uygulamaları” başlıklı sunumuyla katılan Sn. Fatih Ünal (Beko Elektronik A.Ş.)’a ve dinleyici olarak katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.